Minden rendben.
Távsegítség alkalmazás letöltése Bezárás (Visszatérés a Govern-Soft honlapra)

Tanácsadás

Kinek tudunk tanácsot adni?

Azoknak a leendő Ügyfeleinknek, akik:

 • úgy gondolják az informatika és telekommunikáció területén bekövetkezett fejlődés előnyeit szeretnék kiaknázni
 • szeretnék jobban átlátni a lehetőségek széles skáláját
 • szeretnének tájékozódni a szolgáltatások lehetséges alternatíváiról
 • úgy érzik, nem látják tisztán egy-egy szolgáltatásért fizetett díj mögött lévő valós értéket
 • egyszerűbb és áttekinthetőbb infrastruktúrát szeretnénk
 • ellenőrizhetővé és mérhetővé tennék az informatikai és telekommunikációs költségeket
 • szeretnének felelősséggel meghozott következetes döntéseken keresztül gazdaságosan működni
 • úgy érzik, lehet ezt jobban csinálni, csak azt nem tudják hogyan.

Célunk, hogy az évek során megszerzett tapasztalatainkat, szakmai ismereteinket felhasználva Ügyfeleink számára a legkedvezőbb megoldásokat nyújthassuk.

Miért a Govern-Soft?

Mert olyan tapasztalatokkal rendelkezünk, amit több év alatt szereztünk meg ezen a területen végzett munkáink során.

 • Mert képesek vagyunk a döntéshozók számára a lehetséges alternatívák sokaságából a legkedvezőbbet egzakt módon összehasonlítani és az előnyöket bemutatni.
 • Mert az informatikai adat és telekommunikációs rendszereket nem kezelhetjük különálló rendszerekként, hanem azokat összekapcsolva képesek vagyunk Ügyfeleinknek többletszolgáltatást nyújtani egy sokkal racionálisabb és áttekinthetőbb rendszer felállításával.
 • Mert mindig a legújabb technológiákat és megoldásokat keresve próbálunk egyre tökéletesebb rendszereket felépíteni.
 • Mert nem egy gyártó vagy szolgáltató képviseletét látjuk el, hanem a legjobbakat kiválasztva és az adott igényeknek megfelelően, azokat kombinálva ajánljuk előremutató megoldásainkat.
 • Mert nem akarunk egyetlen olyan technológiát vagy platformot sem kínálni Ügyfeleink számára, mellyel hosszú távon megkötnénk a kezét, vagy ezzel a további fejlesztéseket megakadályoznánk.
 • Mert mi is tudjuk, a fejlődés nem áll meg. Mindig lesz újabb és tudni kell váltani, éppen ezért fontos nekünk, hogy Ügyfelünk azt később minden féle nem várt kötöttség nélkül megtehesse. Számunkra a legnagyobb elismerést az jelenti, ha az újabb, fejlettebb technológiára történő átállást is velünk képzeli el.

Miben tudunk tanácsot adni?

Hogyan lehet…

 • a jelenleg egymástól elszigetelten működő rendszereket egységként üzemeltetni egy integrált rendszerbe szervezve
 • egymástól fizikailag távol lévő telephelyeket, intézményeket úgy összekapcsolni, hogy azok később egy infrastruktúra részét képezzék
 • a telekommunikációs és internet díjakat csökkenteni
 • minél gazdaságosabban üzemeltetni a hardver parkot
 • a szoftverek legalizálást minél kedvezőbb költségek mellett megoldani
 • a nyomtatási és fénymásolási költségeket racionalizálni
 • az egyre növekvő adatvagyon biztonságos és hosszú távú megőrzését megvalósítani
 • növelni az infrastruktúra rendelkezésre állását a költségek szem előtt tartása mellett
 • felügyelni egy nagy bonyolultságú és összetett rendszert a legkisebb alkotó elem szintjéig

Hogyan kell csinálni?

 1. Első lépésként meg kell vizsgálni a jelenleg önállóan működő rendszerek funkcionalitását és szükségességét, annak érdekében, hogy kimutathatóvá váljanak a párhuzamosságok és a fölösleges elemek. Ez alapján a lehetséges kapcsolódási pontok között interfészeket kell kiépíteni.
 2. Elengedhetetlen a rendszerek logikai kapcsolatán a túl a fizikai kapcsolat kialakítása a telephelyek illetve intézmények között. Az összekapcsolásukat a biztonsági és adatátviteli követelmények feltérképezésével a legmegfelelőbb technológiát kiválasztva kell megvizsgálni.
  A telekommunikációs és adatkapcsolati díjak csökkentése a jelenlegi szerződések és szolgáltatások felülvizsgálatán keresztül történik. A költségek minél nagyobb mérvű mérséklése az egységes infrastruktúra és korszerűbb technológia (IP telefonrendszer, központi webszolgáltatás) megvalósításával érhető el.
  A kialakított hardver park üzemeltetése akkor válik gazdaságossá, ha karbantartás és eszközbeszerzés koordinálása egy kézben van. A karbantartott gépek számának növekedésével az egy gépre jutó fajlagos költség egyre csökken. Az új gép illetve alkatrész beszerzésnél a beszerzési árak a tételszám miatt jelentősen kedvezőbbek az egyedi beszerzésnél.
 3. Az igényeket felmérve kidolgozható egy minimum kritériumrendszer, ami a szoftver termékek (operációs rendszer, irodai csomag) szükségességét figyelembe véve nyújt megoldást azok legalizálására és a központi beszerzést kihasználva a költségek lefaragására.
 4. További megtakarítások érhetőek el a nyomtatási és sokszorosítási kiadások racionalizálásával. Ennek folyamata a feladatok dolgozói szinten való megvizsgálása. A rendelkezésünkre álló legoptimálisabb technológiával egy központi rendszer felállításához már csak az ideális architektúra meghatározása szükséges.
  Az informatikai rendszerek és szoftverek egyre nagyobb térhódítása következtében mindent digitálisan állítunk elő, illetve a papír alapú dokumentumainkat is digitalizáljuk. Ez a rohamosan növekvő adatvagyon nagyon sérülékeny és szinte pótolhatatlan. Ezért fontos azokat a haladó technológiákat illeszteni a rendszerhez, ami képes hosszú távon nagy biztonsággal archiválni az adatokat. Nem elég az adatokat menteni, annak visszaállíthatóságáról is meg kell győződnünk. Szerencsére már léteznek olyan korszerű adatmentő mechanizmusok, amik lehetőséget biztosítanak ennek megvalósítására.
 5. Az integrált rendszerek irányába történő elmozdulás nagy megtakarításokkal jár viszont fontos szem előtt tartanunk az integrációval járó veszélyeket is. Minél nagyobb egy rendszer annál inkább szükség van a rendelkezésre állás növelésére. Ez csak úgy biztosítható, ha megfelelő stratégiát dolgozunk ki egy esetleges üzemzavarra. Ezek az üzemzavarok a legjobban úgy kerülhetőek el, ha a rendszereink redundanciáját biztosítjuk, mindezt ésszerű keretek közt, nem feláldozva az integrációval elért megtakarítást.
  Egy jól paraméterezett információs rendszer képes a felmerülő problémák megelőzésére. Ezek a megoldások folyamatos információt nyújtanak az üzemeltető számára a rendszeréről, így a legkisebb rendellenesség is azonnal észlelhető, a javítás vagy a biztonsági intézkedés haladéktalanul megkezdhető.

Mennyit lehet megtakarítani?

Egy új rendszer bevezetése akkor a legeredményesebb, ha a racionalizálás nemcsak a költséges csökkenésében figyelhető meg, hanem a korábban feleslegesen végzett dupla munka felszámolását is eredményezi.

Azonban nem elég csak az érintett területek pozitív elmozdulása, fontos, hogy máshol se kelljen veszteséggel számolnunk. A megtakarítás nem mehet a működés rovására, az átalakítás során tartózkodnunk kell a túlzásoktól, ezért célszerű az átszervezést fokozatosan végrehajtani, és az így elért eredmények függvényében továbblépni.

A várható megtakarítás jól tervezhető egy ideális állapotra. Minél jobban sikerül végrehajtani a folyamatok eltervezett optimalizálását annál közelebb lesz a megtakarítás az ideálishoz.

Konkrét példák megtakarításokra

 • Egységes adatkommunikációs hálózat bevezetésével megszűnnek a lokális internet előfizetések, ami a kiadások 60%-os esésével jár.
 • Hardver üzemeltetésnél érdemesebb a szolgáltatás színvonalának javulása és a rendelkezésre állás szempontjából értékelni az átszervezést.
 • Egy teljes rendszerre kiterjedő, központi nyomtatási és sokszorosítási rendszer kiépítése során az eddigi ráfordítások akár 70%-a megtakarítható.
 • Egységes telekommunikációs szolgáltatás kiépítése esetén (IP telefon, mobil híd és flotta szolgáltatás) 50%-os megtakarítás érhető el. Ez leginkább a szolgáltatók felé fizetett díjak csökkenésében figyelhető meg, melynek alakulását egy általunk biztosított szoftver segítségével kontrolálhatjuk.